Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargowa”.

Miło nam poinformować, iż Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej obecnie realizuje kolejny projekt finansowany ze środków UE, pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargowa”.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Kargowa.

Inwestycja będzie realizowana na terenie miejscowości Kargowa wchodzącej w skład aglomeracji Kargowa. Realizacja podejmowanych działań została zaplanowana tak, by chronić środowisko przyrodnicze i zapewnić mieszkańcom obszaru odpowiedni standard życia, poprzez zapobieganie i ograniczanie zagrożeń, wynikających z zanieczyszczeń przedostających się do środowiska.

Gmina Kargowa jest skanalizowana w ponad 90 % - jednakże w większości obszar objęty jest ochroną przyrody, dlatego też istotna jest właściwa gospodarka wodno-ściekowa. Inwestycją zostało objęte nowo powstałe osiedle przy ul. Kilińskiego w Kargowej. W chwili obecnej jest tam zapotrzebowanie na 60 przyłączy, co daje konieczność zagospodarowania ścieków na ok. 180 osób. Ponadto należy zaznaczyć, że całe osiedle nie zostało jak do tej pory skanalizowane. W ramach realizowanego projektu powstanie sieć kanalizacyjna o długości 1 259 m, a także sieć wodociągowa o długości 425, 5 m.

 

Spółka na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 734 751,96 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 1 063 229,35 zł.

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.03.2020 roku.

Trwają prace dotyczące wykonania sieci kanalizacyjnej o łącznej długości L= 1259,0 m a także budowy sieci wodociągowej na osiedlu przy ul Kilińskiego. Prace budowlane wykonywane są przez firmę “KENO-EKO” Jan Ciszewski, Jan Pękała Spółka  ul. 17 Stycznia 1920 roku nr 9, 64-360 Zbąszyń,  która została wyłoniona w drodze przetargu.

 • Zakres robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
 1. roboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko częściowo ręcznie (zdjęcie warstwy

ziemi urodzajnej, wykopy wąsko przestrzenne),

 1. układanie kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 2. budowa studzienek rewizyjnych,
 3. odtworzenie nawierzchni dróg.

 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami do granic nieruchomości, służyć będzie do odprowadzenia ścieków sanitarnych od przyszłych mieszkańców osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kilińskiego w Kargowej. Ostatecznym miejscem zrzutu ścieków sanitarnych jest projektowana studzienka rewizyjna S1 zlokalizowana na istniejącym kanale grawitacyjnym, odprowadzającym ścieki sanitarne do istniejącej przepompowni ścieków. Ścieki z tej przepompowni tłoczone są w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków. Projektowany układ kanalizacji grawitacyjnej odprowadzać będzie ścieki wyłącznie bytowo – gospodarcze. Biorąc po uwagę rozległość i ukształtowanie terenu przyszłego osiedla mieszkaniowego oraz rzędną posadowienia istniejącego kanału sanitarnego do którego odprowadzane będą ścieki sanitarne, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej pracować będzie wyłącznie w systemie grawitacyjnym.

 

 • Zakres robót w zakresie budowy sieci wodociągowej:
 1. roboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko częściowo ręcznie (zdjęcie warstwy

ziemi urodzajnej, wykopy wąsko przestrzenne),

 1. układanie rurociągów,
 2. montaż zasuw odcinających,
 3. montaż hydrantów p.poż.,
 4. montaż bloków oporowych na sieci wodociągowej.

   

   

Zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.

Osiedle przy ul. Kilińskiego zostało w pełni skanalizowane. Wykonano 60 przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe w wyniku realizacji inwestycji  poprawie ulegnie stan infrastruktury wodnokanalizacyjnej w naszej Gminie. Zwiększy się liczba mieszkańców gminy korzystających z oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone przedsięwzięcie inwestycyjne pozwoli na zmniejszenie znacznych dysproporcji pomiędzy rozwojem systemu wodociągowego, a kanalizacyjnego na terenie gminy .Poprawie ulegnie stan istniejących wód. Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na komfort życia mieszkańców naszej gminy.

 

logo unia

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny