Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Fundusze europejskie

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla interesantów/ kontrahentów oraz przyszłych klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 4 w Kargowej
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa.
Zakład wyznaczył Inspektora Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez:
tel: 683525060 w. 101; e-mail: ido.zgkkargowa@onet.pl.
2. Celem zbierania danych jest realizacja usług w zakresie gospodarki komunalnej.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy.
4. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu:
- podmiotom świadczącym na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kargowej usług niezbędnych do wykonania z Panem/ Panią umowy,
-dostawcom systemów informatycznych i usług IT
-instytucjom upoważnionym z mocy prawa,
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do właściwej realizacji usług nie dłużej niż określają to przepisy.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kargowej w celu zawarcia i wykonania umowy/ zlecenia, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub przyjęcia i wykonania zlecena.

logo unia

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny