Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Odbiór inwestycji pn. „Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej”.

Utworzono dnia 14.11.2022

W dniu 1 września 2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej jako Beneficjent zadania dokonał odbioru inwestycji pn. „Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej”. Wykonawcą zadania była firma KANWOD Sp z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020. Całkowita wartość Projektu wyniosła 2 752 290,00 zł brutto natomiast otrzymane dofinansowanie 1 859 079,82 zł.

 

Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępu do dobrej jakości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Kargowa oraz poprawy stanu technicznego. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa było skuteczne odprowadzenie ścieków z terenu Miasta Kargowa do istniejącej oczyszczalni ścieków

Zamierzenia modernizacyjne mają na celu zapewnić ciągły i niezawodny odbiór ścieków z obszaru zlewni i ich odprowadzenie. Jednocześnie umożliwią bezpieczną, bezproblemową eksploatację oraz minimalizację kosztów eksploatacyjnych.

  

Odbiór inwestycji                                                                                                         

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny