Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Komunikat w sprawie jakości wody

Utworzono dnia 21.08.2020

 

KOMUNIKAT

W dniu 18 sierpnia 2020 pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Zielonej Górze, dokonali poboru prób wody uzdatnionej z poniższych punktów;

- Stacja Uzdatniania Wody w Kargowej,

- Biurowiec ZGK przy ulicy Przemysłowej 4,

- Stacja Kontroli Pojazdów Chwalim 16.

Próby wody zostały pobrane zgodnie z harmonogramem PPIS w Zielonej Górze, w ramach nadzoru nad jakością wody w gminie Kargowa. Zakres badania dotyczył następujących wskaźników;

- próbka fizykochemiczna; barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna, żelazo, mangan.

- próbka bakteriologiczna; Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, enterokoki.

Wynik próbki pobranej z Biurowca ZGK przy ulicy Przemysłowej 4 wykazał przekroczenie w zakresie obecności pojedynczych bakterii grupy coli – 3 szt.

Wynik próbki pobranej w Stacji Kontroli Pojazdów Chwalim 16 wykazał przekroczenie w zakresie obecności pojedynczych bakterii z grupy coli – 6 szt. oraz enterokoków – 10 szt.

Analiza wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej nie wykazała przekroczeń bakteriologicznych.

W dniu 20 sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w sprawie braku przydatności wody do spożycia  w miejscowości Chwalim i warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Kargowa, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Kargowa.

Komunikat niezwłocznie udostępniliśmy do publicznej wiadomości zamieszczając go na stronie naszego zakładu. Dodatkowo we wsi Chwalim zostały rozwieszone komunikaty w wybranych punktach tj. na tablicach ogłoszeń, przystankach autobusowych, w sklepach.

 

 

 

W dniu 20 sierpnia 2020 roku przystąpiliśmy do działań naprawczych;

-   do każdej posesji podłączonej do sieci wodociągowej we wsi Chwalim, dostarczyliśmy wodę w opakowaniach – 2 sztuki po 5 litrów,

- w centralnym punkcie wioski Chwalim tj. przy krzyżu, podstawiliśmy cysternę do transportu wody pitnej o pojemności 4 m³, którą otrzymaliśmy z Przedsiębiorstwa Komunalnego SuPeKom Sp. z o.o. w Sulechowie, 

- zdezynfekowaliśmy całą sieć wodociągową we wsi Chwalim podchlorynem sodu,

- zwiększyliśmy częstotliwość i intensywność płukań Stacji Uzdatniania Wody do trzech razy w tygodniu.

W dniu 21 sierpnia 2020 roku przystąpiliśmy do kolejnych działań naprawczych;

-   do każdej posesji podłączonej do sieci wodociągowej we wsi Chwalim, dostarczyliśmy wodę w opakowaniach – 2 sztuki po 5 litrów,

- na końcu wioski Chwalim tj. przy drugim krzyżu, podstawiliśmy dodatkową cysternę do transportu wody pitnej o pojemności 3,5 m³, którą otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

- dokonany został ponowny pobór wody uzdatnionej do badania, przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, w zakresie mikrobiologicznym i mętności, z siedmiu wyznaczonych punktów; 4 w mieście Kargowa i 3 we wsi Chwalim.

Do chwili uzyskania wyników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda pitna będzie dowożona do wsi Chwalim cysternami, które stawiane będą w w/w punktach.

ZAŁĄCZNIKI:

logo unia

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny