Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa

 

Pracownik biurowy -fakturzysta

Kargowa, 03 marca 2021 r.

 

Prezes Zarządu

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

PRACOWNIK BIUROWY - FAKTURZYSTA

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 4

66-120 Kargowa

I WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada wykształcenie średnie zawodowe
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku (sprawność narządu wzroku, mowy i słuchu)
 • posiada umiejętności obsługi urządzeń biurowych oraz komputera w zakresie pakietu biurowego (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne), umiejętności wykorzystania Internetu
 1. Wymagania dodatkowe
 • umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • mile widziana znajomość przepisów księgowych i podatkowych
 • mile widziane prawo jazdy

II ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zakres zadań i odpowiedzialności obejmować będzie w szczególności:

 • wystawianie faktur sprzedaży, korekt i not w programie QNET
 • weryfikacja danych i dokumentów niezbędnych do wystawiania faktur
 • wprowadzanie danych do systemu
 • rozliczanie sprzedaży
 • kontrola nad obiegiem dokumentów
 • archiwizacja dokumentów
 • administracyjne prace biurowe
 • telefoniczna i mailowa obsługa klienta
 • elektroniczna obsługa klienta (EBOK)
 • współpraca z działem księgowości w kwestiach fakturowania
 • przygotowywanie zestawień i raportów
 • obsługa pracy inkasenta
 • zawieranie umów na dostawę wody i lub odbieranie ścieków
 • gospodarka wodomierzowa.

III            WARUNKI PRACY

                Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. w Kargowej , ul. Przemysłowa 4, budynek jednokondygnacyjny, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych

                Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

                Zagrożenia na stanowisku – typowe zagrożenia na stanowisku biurowym, w tym zwykle pozycja siedząca i przy monitorze ( pogorszenie wzroku, obciążenie kręgosłupa)

                Praca na pełny etat, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy

IV           DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD KANDYDATA :

 1. Curriculum vitae
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. Wypełniony „Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie” zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia informujące o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 6,7,8,9,10 można pobrać ze strony zakładu pod adresem:

https://kargowa.zakladkomunalny.com/bip w dziale „Nabór pracowników” w podrozdziale „Wzory dokumentów”.

Bliższe informacje można uzyskać w ZGK Sp. z o.o. Kargowa pod nr telefonu (0-68) 3526060 w.102

V MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć w zaklejonej kopercie w kasie ZGK Sp. z o.o. Kargowa, ul Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa, z dopiskiem „Nabór kandydatów – Pracownik biurowy - fakturzysta” w terminie do 15 marca 2021 r.

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VI INFORMACJE DODATKOWE

 1. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany o warunkach pracy i płacy

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie http://kargowa.zakladkomunalny.com/bip/  „Nabór pracowników” w podrozdziale „Wyniki rekrutacji”.

Informacje

Liczba wyświetleń: 2093
Utworzono dnia: 03.03.2021
Dokument wprowadził:
Barbara Kujawa
Dokument opublikował:
Barbara Kujawa
Dokument wytworzył:
Bożena Hałas
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Historia publikacji

 • 04.03.2021 07:16, Administrator
  Edycja strony: Pracownik biurowy -fakturzysta
 • 03.03.2021 14:13, Administrator
  Edycja strony: Pracownik biurowy -fakturzysta
 • 03.03.2021 14:11, Administrator
  Edycja strony: Pracownik biurowy -fakturzysta