Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa

 

Majątek Spółki

Kapitał Zakładowy wynosi 11 182 100,00zł PLN został podzielony na 111 821 udziałów po 100,00 PLN. Całość udziałów posiada Gmina Kargowa. Kapitał Spółki pokryty wkładem niepieniężnym stanowią m in.:

 • 3 stacje uzdatniania wody,

 • sieć wodociągowa z przyłączami, 

 • studnie głębinowe,

 • zbiorniki wody uzdatnionej,

 • oczyszczalnia ścieków ,

 • sieć kanalizacyjna z przyłączami,

 • przepompownie ścieków.

DANE ZA 2019 ROK

Suma bilansowa

12758363,75

Aktywa trwałe

10937888,56

Aktywa obrotowe

1820475,19

Kapitał własny

10857892,71

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1900471,04

WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI

Wynik finansowy brutto

+69022,52

Wynik finansowy netto

+62102,52

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2019.

Informacje

Liczba wyświetleń: 757
Utworzono dnia: 18.12.2018

Historia publikacji

 • 01.03.2021 08:31, Administrator
  Edycja strony: Majątek Spółki
 • 15.01.2021 08:55, Administrator
  Edycja strony: Majątek Spółki
 • 17.09.2020 13:31, Administrator
  Edycja strony: Majątek Spółki